/>

Convocator

CONVOCATOR

Conform Art. 15 din Statutul Asociatiei ROPAM – Asociatia Producatorilor, Prelucratorilor si Utilizatorilor de Plante Medicinale si Aromatice din România se convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a Asociatiei ROPAM in ziua de 21 decembrie ora 10, la sediul din str. Zizinului nr.1 din Sacele, jud Brasov cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Modificari statutare

  2. Aprobarea readerarii Asociatiei ROPAM la EGHA-EUROPAM si alte asociatii profesionale

  3. Schimbarea sediului asociatiei

  4. Proiectul planului de reorganizare a asociatiei si a programului pe perioada 2016-2020

  5. Alegeri pentru functiile de conducere si de reprezentare si a cenzorului

  6. Propuneri pentru imbunatatirea imaginii asociatiei,atragerea de fonduri pentru dezvoltarea asociatiei, promovarea voluntariatului si a protectiei mediului inclusiv a zonelor din care se pot recolta plante medicinale si aromatice din flora spontana cu respectarea normelor de buna practics si a legislatiei, organizarea unor acivitati educationale

  7. Atragerea de noi membrii, actualizarea datelor de contact ale celor vechi si acordarea de sprijin privind activitatea profesionala conform ghidurilor de buna practica in vigoare, atragerea de fonduri de dezvoltare prin proiecte cu finantare europeana si guvernamentala, desfacerea produselor lor pe piata interna si externa

  8. Diverse

Presedinte,

 

Dumitru Lazurca

Powered by WordPress | Shop Free Cellular Phones at Bestincellphones.com. | Thanks to Best CD Rates, iCellPhoneDeals.com Offers Best Cell Phone Deals. and Incinerador De Grasa